Tuesday, September 23, 2008

ਐਵੇਂ ਰੁੱਸ ਕੇ ਨਾ ਸਾਥੋਂ ਮੁੱਖ ਮੋਡ਼ ਮਿੱਤਰਾ

ਸਾਡਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿਹਡ਼ਾ ਹੋਰ ਮਿੱਤਰਾ

ਓਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਮੀਦ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ੋਰ ਮਿੱਤਰਾ

ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਲੋਡ਼ ਮਿੱਤਰਾ......

(www.channi5798.blogspot.com)