Tuesday, September 23, 2008

ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਮਿੱਤਰੋ ਆ੫ਣੇ ਬਾਰੇ


ਕੁਝ ਲੋਕ ਮੇਰੀ ਚੁੱਪ ਨੂੰ ਕਾਇਰਤਾ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਮਹਾਨਤਾ


ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਬੇਵਫ਼ਾ ਦੋਸਤ ਨੇ ਸਤਾਇਆ ਹੋਣਾ


ਜਾਂ ਦੂਰ ਮਿਹਰਮ ਏਸ ਦਾ ਗਿਆ ਹੋਣਾ


ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਕਡ਼ ਚ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ


ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋ-ਅੰਦਰ ਸਹਿੰਦਾ ਹੈ


ਦੇਖੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਨੂੰ


ਇਹ ਕੀ ਮੇਰੀ ਚੁੱਪ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਪਾਉਣਗੇ


ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਤਾਜ ਪਿਹਨਾਉਣਗੇ.


ਇਸ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਹੀ ਰਹਾਂ......... ਬਸ ਚੁੱਪ ਹੀ ਰਹਾਂ....


(www.channi5798.blogspot.com)