Tuesday, September 23, 2008

ਅੱਜ ਦਿਲ ਦੀ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ,

ਤੇਰੇ ਦਿਲ `ਚ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ,

  ਖੁਸ਼ੀਆ ਦੇ ਕੇ ਤੈੰਨੂ 

ਤੇਰੇ ਦਰਦ ਸਹਿਣ ਨੁੰ ਜੀ ਕਰਦਾ

ਰੱਬ ਜਾਣੇ ਸਾਡਾ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ
 
ਬਸ ਤੈੰਨੂ ਆਪਣਾ ਕਹਿਣ 

   ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ....

(www.channi5798.blogspot.com)