Monday, September 22, 2008

Mat dekh k koi shakas gunehgar kitna haidekh k tere sath wafadar kitna haiye mat soch k use kuch logo se nafrat haiye dekh use tujse pyar kitna hai.....


(www.channi5798.blogspot.com)