Sunday, October 12, 2008

ਚੰਨੀ ਵਰਗਾ ਨਹੀਓਂ ਲੱਭਣਾ ਦੁਨੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਛਾਂਣ ਲਈ,

ਯਾਰਾ ਇਸ਼ਕ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਜਦ ਮਰਜੀ ਰਮਜ ਪਛਾਣ ਲਈ,

ਕਈ ਸੱਜਂਣ ਸੱਜਣਾਂ ਖਾਤਰ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਰੁਲ ਗਿਆ,

ਸਾਡਾ ਛੱਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕੱਲਾ ਸੱਜਂਣ ਰੱਖ ਕੇ ਭੁੱਲ ਗਿਆ...


www.channi5798.blogspot.com