Thursday, November 27, 2008

ਸੁਣੋ ਕੁੜੀਓ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵਾਂ,

ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁਲਾਈਏ,

ਕੁੜੀਓ ਜਿਹੜਾ ਫੱਬੇ ਤਨ ਤੇ,

ਓਹੀ ਫੈਸ਼ਨ ਅਪਨਾਈਏ,

ਮੁੰਡਿਓ ਛੱਡ ਕੇ ਅਫੀਮ,ਕੈਪਸੂਲ,

ਸਹਿਤਮੰਦ "ਪੰਜੀਰੀ" ਖਾਈਏ,

ਪਰਦੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਹੋ ਕੇ,

ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾ ਬੁਰਾ ਮਨਾਈਏ,

"ਬੂਟ ਪਾਲਸ਼ਾਂ" ਭਾਵੇ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈ ਜਾਣ,

ਪਰ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਹੱਥ ਫੈਲਾਈਏ,

ਮਰ-ਜਾਨੀਂਓ ਧੀਉ ਪੰਜਾਬ ਦੀਓ,

ਜੇਕਰ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਮੁਰਸ਼ਦਾਂ,

ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਚਰਨੀਂ ਜੁੜ ਜਾਈਏ

"ਚੰਨੀ"ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝੀਏ ਨਾਲੇ ਸੱਭ ਨੂੰ ਸਮਝਾਈਏ...

WWW.CHANNI5798.BLOGSPOT.COM