Friday, December 26, 2008

ਕਈ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਦਿਲ ਪਰਚਾਉਣ ਲਈ,

ਕਈ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਨਾਮ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ,

ਕਈ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਸੱਜਣਾਂ ਤੱਕ ਦਿਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ,

ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ਼ਕ ਹੋ ਗਿਆ ਏ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦਾ,

''ਚੰਨੀ''ਲਿਖਦਾ ਏ ਇਸ਼ਕ ਪੁਗਾਉਣ ਲਈ...

www.channi5798.blogspot.com