Thursday, June 25, 2009

ਖੌਰੇ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ?

ਖੌਰੇ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਸੀ?

ਜਿਸ ਦੇ ਹੱਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀ ਸੀ ਤੂੰ ਵੈਲ ਬਣਕੇ,

ਆਹ ਵੇਖ ਉਹ ਹੱਡੀਆਂ ਵੀ ਅੱਜ ਸੜਕੇ ਸਵਾਹ ਹੋਗੀਆਂ,

ਕਾਹਤੋਂ ਹਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਬੇਵਫਾ ਹੋ ਗੀਆਂ…

This share was submitted by Gopi Kang Tehang Wala.
www.channi5798.blogspot.com/
www.desicomments.com/tag/channi-phullewalia/