Tuesday, September 23, 2008

ਸਾਨੂੰ ਚੰਨ ਚੰਨ ਨਾ ਕਿਹ ਸੱਜਣਾ

ਅਸੀ ਅੰਬਰੋ ਟੁੱਟੇ ਤਾਰੇ ਹਾ

ਸਾਨੂੰ ਏਨਾ ਨਾ ਤਡ਼ਪਾਇਆ ਕਰ

ਅਸੀ ਪਿਹਲਾ ਹੀ ਗਮਾ ਦੇ ਮਾਰੇ ਹਾ

ਸਾਡੇ ਏਨੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਨਾ ਲੈ

ਅਸੀ ਥੋੜੀਆ ਉਮਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾ.....

(www.channi5798.blogspot.com)