Sunday, August 16, 2009

ਜੋ ਤੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਆਏ ਸੀ ਓਹ ਸਾਹ ਹੁਣ ਮੁੱਕ ਕੇ ਮੋਏ ਨੇ ,

ਜੋ ਤੇਰੀ ਖਾਤਿਰ ਰੋਏ ਸੀ ਓਹ ਨੈਣ ਵੀ ਹੁਣ ਅਁਧਮੋਏ ਨੇ |

ਖਿਆਲ ਨਾ ਓਧਰ ਦਾ ਕੋਈ ਆਵੇ ਜਿਸ ਥਾ ਅਸੀ ਖੜੋਏ ਵੇ ,

ਜੀਤ ਜੋ ਹੱਥੀ ਤੇਨੂੰ ਛਾਂ ਕਰਦੇ ਓਹ ਹੱਥ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹੋਏ ਨੇ|

This Share was submitted by Ranjeet Singh.
www.channi5798.blogspot.com
www.desicomments.com/tag/channi-phullewalia

Tuesday, August 11, 2009

ਕਾਹਨੂੰ ਪਾਆ ਸੀ ਪੇਆਰ,ਜੇ ਨਿਭਾਓਨਾ ਨਹੀ ਸੀ ਆਊਂਦਾ..

ਤੇਰੇ ਪੇਆਰ ਨੇ ਸਿਖਾਯਾ,,ਸਾਂਨੂ ਰੋਣਾ ਨੀ ਸੀ ਆਊਂਦਾ..

This Share Was submitted by Jiwan Brar.
www.channi5798.blogspot.com
www.desicomments.com/tag/channi-phullewalia

Phullewalia's Creation.
See it.
Phullewalia's Creation.
See it.

Phullewalia's Creation.
See it.
Video By Channi Phullewalia.

Monday, August 10, 2009

ਮੈਂ ਉੱਜੜੇ ਪਿੰਡੋ ਤੁਰਿਆ ਸਾਂ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਚ’ ਜਾ ਕੇ ਵੱਸਾਂਗਾ,

ਮੈਂ ਹੰਝੂ ਮਾਂ ਦੇ ਵੇਖੇ ਨਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਚ’ ਜਾ ਕੇ ਹੱਸਾਂ ਗਾ,

ਉਹ ਰੋਈ ਸੀ ਕੁਰਲਾਈ ਸੀ ਤੇ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਦੁਹਾਈ ਸੀ,

ਉਸ ਜਿਗਰ ਨੂੰ ਚੀਰਾ ਦਿਤਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਦਾਓਣੀ ਲਾਈ ਸੀ,

ਮੈ ਦੂਰੋ ਹੱਥ ਹਿਲਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਬੜੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਆਈ ਸੀ,

ਮੈ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਮੇਰੀ ਕਮਾਈ ਸੀ....

This Share Was Submitted by Ranjeet Singh.
www.channi5798.blogspot.com
www.desicomments.com/tag/channi-phullewalia

Friday, August 7, 2009

ਅਸੀਂ ਸਿੰਘ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦੇ, ਕੌਣ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਟਕਾਉਣ ਵਾਲੇ,

ਜੱਗ ਜਾਣੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕ ਸਕਦੇ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁਕਾਉਣ ਵਾਲੇ.


This Share was submitted by Channi Phullewalia.
www.channi5798.blogspot.com
www.desicomments.com/tag/channi-phullewalia
ਸਾੰਨੂ ਤੇਰੇ ਵਰਗੀ ਨਹੀ ਲੱਬਨੀ,ਤੈਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੇ ਬਥੇਰੇ ਨੀ,

ਇਕ ਵਾਰ ਆਕੇ ਦੱਸ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਸੱਜਣ ਬ੍ਣਾ ਲੇ ਕਿਹੜੇ ਨੀ???

This Share was submitted by Kavita.
www.channi5798.blogspot.com
www.desicomments.com/tag/channi-phullewalia
ਕੱਲ ਗੋਰੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਮਸ਼ੂਕ ਦਾ ਕੇਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ,

ਇੱਧਰ"ਰਣੀਏਂ"ਦੀਆਂ ਮੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ''ਛਿੰਦਾ"ਸੁਆਹ ਹੋਣਾ...


This Share was submitted by ShinderPal Singh.
www.channi5798.blogspot.com
www.desicomments.com/tag/channi-phullewalia
ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਆਖਰੀ ਸਲਾਮ ਤੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ,
ਕੱਲ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾ,
ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਧੋਖੇ ਇੱਥੇ ਸਹੇ,
ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਏ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸਰੂਰ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾ.

ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁਲਾਕੇ ਬੈਠੇ ਪਰ ਤੇਰੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ,
ਬਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੀਤਾ ਇਹੀ ਕਸੂਰ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾ,
ਧੋਖੇਵਾਜਾਂ ਵਾਂਗੂ ਬਸ ਧੋਖੇ ਹੀ ਤੂੰ ਦਿੱਤੇ,
ਭੁੱਲ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਤੂੰ ਹੋਇਆ ਮਜਬੂਰ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾ.

ਹੁਣ ਹਰ ਗਲੀ ਹਰ ਮੋੜ ਉਤੇ ਚਰਚੇ ਨੇ ਮੇਰੇ,
ਤੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇੰਨਾ ਮਸਹੂਰ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾ,
ਆਜ ਸਾਡੀ ਬਰਬਾਦੀ ਉਤੇ ਰੋਣ ਵੀ ਨਾ ਆਇਆ,
ਖੁਸ਼ੀ ਆਪਣੀ 'ਚ ਇੰਨਾ ਮਗਰੂਰ ਮੇਰੇ...

This Share was submitted by Kavita.
www.channi5798.blogspot.com
www.desicomments.com/tag/channi-phullewalia

Wednesday, August 5, 2009Forward this Song To Your Friend
This Song Submitted by Channi Phullewalia.
Phullewalia's Creation.
See it.

Sunday, August 2, 2009Forward this Song To Your Friend
This Song Submitted by Channi Phullewalia.
Phullewalia's Creation.
See it.

Saturday, August 1, 2009Forward This Song To Your Friend

This Song Submitted by Channi Phullewalia.
Phullewalia's Creation.
See It.
ਅਲਫ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਂ ਮਾਰ ਸਾਨੂੰ,

ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਹੈ?

ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਤਲ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਦੋਸਤੀ ਕਰ ਲੈ,

ਦੱਸ ਦੋਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੈਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀ ਹੈ?
This Share submitted by Dilpreet Randhawa.
www.channi5798.blogspot.com
www.desicomments.com/tag/channi-phullewalia
ਮੈਂ ਗਲੀਆਂ ਦਾ ਰੋੜਾ, ਕੂੜਾ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ,

ਤਿਨਕੇ ਜਿੰਨੀ ਕਦਰ ਨਾ ਮੇਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਖਤ ਬਿਠਾਇਆ ਸਾਈਆਂ...
This Share was submitted by Harpreet Sandhu.
www.channi5798.blogspot.com
www.desicomments.com/tag/channi-phullewalia
ਜਦ ਮਹਿਲ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵੱਸਦੇ ਸੀ,

ਤਾਂ ਦਿਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਮਹਿਰਮ ਸੀ,

ਫਿਰ ਇਕ ਇਕ ਕਰਕੇ ਰੂਹਾਂ ਦੇ,

ਸਭ ਵਿਛੜੇ ਹਾਣੀ ਕੀ ਦੱਸੀਏ?

ਅਸੀਂ ਦਿਲ ਦੀ ਉੱਜੜੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ,

ਹੁਣ ਆਸ ਵਸਲ ਦੀ ਕੀ ਰੱਖੀਏ,

ਅਸੀਂ ਦਾਗ਼ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਕੀ ਲਿਖੀਏ,

ਹੰਝੂਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਕੀ ਦੱਸੀਏ?
This share was submitted by Harpreet Sandhu.
www.channi5798.blogspot.com
www.desicomments.com/tag/channi-phullewalia
ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਰਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰਾਹੀ ਤੁਰਦੇ ਨੇ,

ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਮੰਜ਼ਿਲ ਪਾਉਂਦਾ ਬਾਕੀ ਸੱਖਣੇ ਮੁੜਦੇ ਨੇ..
This Share was submitted by Harpreet Sandhu.
www.channi5798.blogspot.com
www.desicomments.com/tag/channi-phullewalia
ਮੌਤ ਮੇਰੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੋਵੇ,ਤੇ ਰਾਖ਼ ਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਢੇਰ ਹੋਵਾਂ,

ਤੇਰੇ ਰਾਹੀਂ ਪਿਆ ਉਡੀਕਾਂ ਮੈਂ,ਤੇਰੇ ਪੈਰ ਦੀ ਬੱਸ ਇੱਕ ਠੋਕਰ ਨੂੰ..

ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਕਹਿ ਲੈ,ਦੋ ਘੜੀਆਂ ਆ ਰਲ਼ ਕੇ ਬਹਿ ਲੈ,

ਹੁਣ ਹੋਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂ?ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਨਾ ਰਹਾਂ..

ਹੋ ਸਕਦੈ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਠਾਂ ਉੱਤੇ,ਚੁੱਪ ਦਾ ਮੋਟਾ ਜੰਦਰਾ ਵੱਜ ਜਾਏ,

ਉਮਰ ਦਾ ਪੰਛੀ ਧੋਖਾ ਕਰ ਜਾਏ,ਸੂਖ਼ਮ ਸਾਥ ਦੇਹੀ ਦਾ ਛੱਡ ਜਾਏ,

ਇਸ ਪਿੰਜਰ ਦੇ ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਤੱਕ,ਚੰਦਰਾ ਰੋਗ ਹਿਜਰ ਦਾ ਲੱਗ ਜਾਏ,

ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਰਾ ਭਰ ਜਾਏ,ਧਕ-ਧਕ ਕਰਦਾ ਆਖਿਰ ਖੜ੍ਹ ਜਾਏ,

ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ਼ ਜਾਏ,ਦਰਦ ਮੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਸਹਾਂ,

ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਨਾ ਰਹਾਂ,ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਲ ਅੰਞਾਣਾ ਮਨ ਦਾ,

ਮੌਤ ਦੀ ਗੋਦੀ ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਰ ਜਾਏ,ਹੋ ਸਕਦੈ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇਰੀ ਅੱਖ ਚੋਂ,

ਹੰਝੂ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਿਰ ਜਾਏ,ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੌਤ ਮੇਰੀ ਦਾ,

ਦੋਸ਼ ਕਦੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਜਾਏ,ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ਼ ਜੁੜ ਜਾਏ,

ਜੱਗ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰ ਜਾਏ,ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅੰਤਿਮ ਤੋਹਫਾ,

ਤੈਨੂੰ ਰੋਸਿਆਂ ਦਾ ਦਵਾਂ,ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਨਾ ਰਹਾਂ।
This share was submitted by Harpreet Sandhu.
www.channi5798.blogspot.com
www.desicomments.com/tag/channi-phullewalia
ਅਸੀਂ ਰੱਜ ਗਏ ਹਾਂ ਯਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲੁਕ ਲੁਕ ਕੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵਾਰਾਂ ਤੋਂ,
ਮੋਢੇ ਤੇ ਰੱਖ਼ ਕੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਜੋ ਲਾਉਂਣ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵੇਖ ਲਏ,
ਹੁਣ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਹੀ ਦੇ ਰੱਬ਼ਾ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਯਾਰਾਨੇ ਵੇਖ ਲਏ..

ਮੈਂ ਦੀਵਾ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸੂਰਜ਼ ਬਣਨ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ,
ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਗੁੱਲ ਕਰੀਏ ਹਵਾ ਨਾਲ ਸਲਾਹਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ,
ਮਿੱਤਰ ਹੀ ਸੜਨ ਤਰੱਕੀਆਂ ਤੇ ਕਲਯੁਗੀ ਜਮਾਨੇ ਵੇਖ ਲਏ,
ਹੁਣ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਹੀ ਦੇ ਰੱਬ਼ਾ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਯਾਰਾਨੇ ਵੇਖ ਲਏ..

ਮਹਿਫਿ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਠ ਬੋਲਿਆਂ ਦੀ ਮੈਂ ਵਾਂਗ ਕੋਕੜੂ ਕੜਕ ਰਿਹਾਂ,
ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਧੜਕ ਰਿਹਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅੱਖ਼ ਵਿੱਚ ਰੜਕ ਰਿਹਾਂ,
ਇੱਕ ਝੂਠ਼ੀ ਤੌਮਤ਼ ਲਾ ਆਪਣੇਂ ਬਣਦੇ ਬੇਗ਼ਾਨੇ ਵੇਖ਼ ਲਏ,
ਹੁਣ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਹੀ ਦੇ ਰੱਬ਼ਾ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਯਾਰਾਨੇ ਵੇਖ ਲਏ..

ਅਸੀ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਹੱਥ ਦਿੱਤੇ ਓਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਪੈਰੀ ਕੱਚ ਦਿੱਤੇ,
ਕੁਰਬਾਨ ਕੁੰਡਲੀਆਂ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਸੱਪਣੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਡੱਸ ਦਿੱਤੇ,
ਦੇਬੀ ਦੇ ਉੱਜੜਨਂ ਦੇ ਕਿੰਝ ਬਣੇਂ ਬਹਾਨੇ ਵੇਖ਼ ਲਏ,
ਹੁਣ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਹੀ ਦੇ ਰੱਬ਼ਾ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਯਾਰਾਨੇ ਵੇਖ ਲਏ

This Share was submitted by Harpreet Sandhu.
http://www.channi5798.blogspot.com/
www.desicomments.com/tag/channi-phullewalia
ਸਾਡੇ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਜਿੰਨੇ ਵਾਰ ਹੋਏ,

ਸੱਭ ਕੀਤੇ ਜਿਗਰੀ ਯਾਰਾ ਨੇ..!!
This share was submitted by Harjinder Singh.
http://www.channi5798.blogspot.com/
www.desicomments.com/tag/channi-phullewalia
ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਸਾਡੀ ਉਸੇ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੇਂ ਹਾਂ,

ਹੱਸ ਕੇ ਕੋਈ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਪੈਰ੍ਹੀ ਪੈ ਜਾਈਏ,

ਬੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਅਕਸਰ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇਂ ਹਾਂ,

ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਦੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਾਂਗ ਨਹੀਂ,

ਦਿਲ ਵੱਡੇ ਨੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਛੋਟੇ ਘਰਾਂ ਚ ਰਹਿੰਦੇਂ ਹਾਂ।

This share was submitted Jagga Dhoori.
http://www.channi5798.blogspot.com/
www.desicomments.com/tag/channi-phullewalia
ਰਲ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਕਈਆ ਨੇ,
ਘਰ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ ਗਈਆ ਨੇ,
ਸਭ ਦੀਆ ਯਾਦਾ ਹਾਲੇ ਤੀਕਰ ਸਾਭੀਆਂ ਪਈਆ ਨੇ,
ਜਿੰਨੀਆ ਕੁੜੀਆ ਦਿਲ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਗਈਆ ਨੇ,
ਯਾਰਾ ਦੇ ਅਹਿਸਾਨਾ ਦੇ ਵੀ ਚਰਚੇ ਕਾਫੀ ਨੇ,
ਮੇਰੀ ਚੰਦਰੀ ਨੀਤ ਦੀਆ ਵੀ ਧੁੰਮਾਂ ਪਈਆ ਨੇ,
ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਇੱਕ ਅੱਧ ਆਪਣੀ ਗੱਲਤੀ ਮੰਨ ਲਵੇ,
ਲਿਖਤੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਾਂ ਗੇ ਜੋ ਮੂੰਹੋ ਕਹੀਆ ਨੇ,
ਸੱਦ ਕੇ ਜਾਵਾ ਸਿਰ ਤੇ ਸਾਇਆ ਸਾਈਆਂ ਦਾ,
ਵਿਗੜਿਆ ਨਹੀ ਕੁਝ ਜ਼ੋਰ ਤਾਂ ਲਾਇਆ ਕਈਆ ਨੇ.....

This share was submitted by Jagga Dhoori.
www.channi5798.blogspot.com
www.desicomments.com/tag/channi-phullewalia