Friday, September 26, 2008

ਐਵੇਂ ਕਹੀ ਜਾਣ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਲੋਕੀ ਸਾਹਿਬਾ ਨੂੰ,

ਉਹਦੀ ਕਿਸਮਤ ਚ ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕਮਾਉਣਾ ਸੀ.

ਅੱਜ ਯਾਰ ( ਮਿਰਜ਼ਾ ) ਮਰਾ ਕੇ ਬਣੀ ਧੋਖੇਬਾਜ਼,

ਜੇ ਵੀਰ ਮਰਾਉਂਦੀ ਤਾਂ ਵੀ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਕਹਾਉਣਾ ਸੀ.....

(www.channi5798.blogspot.com)