Sunday, November 23, 2008

ਇਹ ਦਰਦ ਅਵੱਲਾ ਏ,

ਇਹ ਪੀਡ਼ ਅਨੋਖੀ ਏ,


ਅਸੀਂ ਕੁੰਡੇ ਪਿੱਤਲ ਦੇ,


ਤੂੰ ਸੁੱਚਾ ਮੇਤੀ ਏਂ,


ਤੈਨੂੰ ਜਿੱਤ ਵੀ ਸਕਦੇ ਨੀਂ,


ਮੁੱਲ ਲੈ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਨੀਂ,


ਤੂੰ ਕੀ ਏਂ "ਚੰਨੀ" ਲਈ,


ਇਹ ਕਹਿ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਨੀਂ....!!!

(www.channi5798.blogspot.com)