Thursday, June 11, 2009

ਸੱਪ ਦਾ ਤਰਨਾ , ਸੱਥ ਵਿੱਚ ਖੱੜਨਾ , ਗੱਲ ਦਾ ਕਰਨਾ,

ਜਣੇ ਖਣੇ ਦੇ ਵਸ ਦਾ ਨਈ,

ਦੁੱਖ ਦਾ ਜਰਨਾ , ਸੱਚ ਤੇ ਅੜਨਾਂ , ਕਿਸੇ ਲਈ ਮਰਨਾ,

ਜਣੇ ਖਣੇ ਦੇ ਵਸ ਦਾ ਨਈ,

ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਪੰਗਾ , ਬਲੈਕ ਦਾ ਧੰਦਾ , ਦਾਤੀ ਨੂੰ ਦੰਦਾ,

ਜਣੇ ਖਣੇ ਦੇ ਵਸ ਦਾ ਨਈ,

ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਕੰਡਾ , ਗੱਡ ਦੇਣਾ ਝੰਡਾ , ਡੁੱਕ ਦੇਣਾ ਡੰਡਾ,

ਜਣੇ ਖਣੇ ਦੇ ਵਸ ਦਾ ਨਈ,

ਇਸ਼ਕ ਕਮਾਓਣਾ , ਸਾਧ ਕਹਾਓਣਾ , ਕੰਨ ਪੜਵਾਓਨਾ

ਜਣੇ ਖਣੇ ਦੇ ਵਸ ਦਾ ਨਈ,

ਬੋਲ ਪਗਾਓਣਾ , ਗੱਲ ਪਚਾਓਣਾ , ਯਾਰੀ ਨਿਬਾਓਣਾ,

ਜਣੇ ਖਣੇ ਦੇ ਵਸ ਦਾ ਨਈ,

ਹੱਕ ਦਾ ਖਾਣਾ , ਮੱਨਣਾ ਭਾਣਾ , ਓਲਝਿਆ ਤਾਣਾ,

ਜਣੇ ਖਣੇ ਦੇ ਵਸ ਦਾ ਨਈ,

ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਿਆਣਾ , ਬਸੰਤੀ ਬਾਣਾ , ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਣਾ,

ਜਣੇ ਖਣੇ ਦੇ ਵਸ ਦਾ ਨਈ,

ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਫੜਾਂ ਨੀ ਫੌਕੀਆ ਤੇ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਕੋਈ....
www.channi5798.blogspot.com/

www.desicomments.com/tag/channi-phullewalia/