Wednesday, September 24, 2008

ਪਿਆਰ ਉਹ ਜੇ ਰੂਹਾਂ ਦੇ ਤੱਕ ਗੁਜਰੇ,

ਤੱਕ ਕੇ ਪਿਆਰ ਜਤਾਉਣਾਂ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ,

ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਫਾਂਸਲੇ ਰਹਿ ਜਾਵਣ,

ਸੱਜਣ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਉਣਾਂ
ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ,

ਜਿਉਂਦੇ ਯਾਰ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਕੇ,

ਪਿੱਛੋਂ ਕਬਰ ਤੇ ਆਉਣਾ ਕੋਈ
ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ.....

(www.channi.blogspot.com)