Wednesday, September 24, 2008

ਜਿੰਨਾ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਵਫਾ ਦੀ ਆਸ ਅਸੀਂ

ਅਕਸਰ ਕੀਤੀ ਬੇਵਫਾਈ ਉਸਨੇਂ

ਥੋਡ਼ਾ ਜਿਹਾ ਸਾਥ ਗੁਜਾਰਿਆ ਤਾਂ "ਚੰਨੀ" ਨਾਲ ਕੀ ਗੁਜਾਰਿਆ,

ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਲੰਬੀ ਦਿੱਤੀ ਜੁਦਾਈ ਉਸਨੇਂ........

(www.channi.blogspot.com)