Sunday, November 23, 2008

ਜਦੋਂ ਸਜ ਧਜ ਕੇ ਤੂੰ ਆਉਣੀ ਐ,
ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗਾਂ ਲਾਉਣੀ ਐ,

ਦੇਖ - ਦੇਖ ਤੈਨੂੰ ਹੋਂਕੇ ਭਰਦੇ,
ਲੋਕੀ ਸੌ ਸੌ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ,

ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਜਾਵੇਂ,
ਰਾਤ ਦੀ ਨੀਂਦ ਉਡਾ ਜਾਵੇਂ,

ਰੂਪ ਤੇਰਾ ਸਿਖਰ ਦੁਪਹਿਰਾ,
ਨਜ਼ਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੱਗ ਨਾ ਜਾਵੇ,

ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗਣ ਵਾਲੀਏ,
ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਠੱਗ ਨਾ ਜਾਵੇ...

(www.channi5798.blogspot.com)